Měrné jednotky dříví

Při měření dříví používáme tři hlavní způsoby měření objemu.

Plnometr (m3)

Jednotka se nepoužívá pro měření palivového dříví. V této jednotce se měří skutečný objem dřevní hmoty u sortimentů dříví delších než 1 metr. Jedná se o krychli 1x1x1 metr zcela zaplněnou dřevní hmotou. Používá se při měření dříví dodávaného na dřevařské provozy, kdy se změří délky a průměry jednotlivých kusů a dle tabulek se určí objemy.

Prostorový metr rovnaný (PMR)

Nejčastější jednotka pro měření palivového dříví. Jedná se o krychli 1x1x1 metr vyrovnanou dřívím. Dodávání dříví v této jednotce šetří vaše peníze za dopravu. PMR obsahuje o 35 % více dřevní hmoty než níže popsaný PMS.

Prostorový metr sypaný (PMS)

Uvedená jednotka je druhou nejčastější formou dodávání palivového dříví. Jedná se zde o krychli 1x1x1 metr dříví, které je volně nasypáno, proto je zde o 35 % nižší množství dřevní hmoty než u PMR.