Vlastnosti palivového dříví

Mezi nejdůležitější vlastnosti palivového dříví patří výhřevnost a doba hoření. Velká výhřevnost paliva při rychlém hoření je nevhodná, protože kotel není schopen využít značnou část rychle uvolněného tepla. Proto je nejvhodnější palivové dříví s velkou výhřevností, avšak s dlouhodobým uvolňováním tepelné energie.

Výhřevnost a rychlost hoření ovlivňuje druh dřeviny a vlhkost dříví. Z pohledu výhřevnosti rozdělujeme dříví do kategorií listnaté tvrdé, listnaté měkké a jehličnaté.

Optimální vlhkost dříví je v rozmezí 15-30 %. Při vyšší vlhkosti se snižuje využití energie pro odpar vody, naopak při nižší vlhkosti dochází k rychlému hoření a tím menšímu využití vzniklého tepla. Ideální vlhkosti dosáhne štípané dřevo uložené ve volném prostranství s prouděním vzduchu po dobu 1 roku.

Listnaté dříví „tvrdé“

circle dřeviny buk, dub, habr, jasan, akát, bříza, javor
circle velká výhřevnost s pomalým hořením
circle nejsou vhodná pro zatápění

Listnaté dříví „měkké“

circle dřeviny vrba, topol, lípa
circle menší výhřevnost s rychlejším hořením
circle nejsou ideální ani pro zatápění

Jehličnaté dříví „měkké“

circle patří sem druhy smrk, borovice, modřín, jedle
circle rychlejší hoření s různou výhřevností
circle výhřevnost modřínu a borovice je srovnatelná s listnatými tvrdými dřevinami, ale pro rychlé hoření jsou zařazovány do kategorie měkkého dříví
circle ideální pro zatápění
Dřevina Objemová hmotnost Výhřevnost
  Kg / PMR MJ / PMR
Palivové dříví "TVRDÉ"
Akát 630 8030
Jasan 585 7450
Dub 565 7430
Habr 610 7400
Buk 585 7320
Javor 570 7280
Bříza 525 7100
     
Palivové dříví "MĚKKÉ"
Modřín 525 7040
Borovice 495 6730
Jedle 415 5800
Smrk 415 5440
Vrba 450 5740
Topol 360 4440
circle Hodnoty jsou uvedeny při optimální vlhkosti dříví 25%